محصولات مرتبط با نرم افزارهای عمومی

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد نگین سافت ویژه شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی
نرم افزار جامع حقوق و دستمزد نگین سافت نرم افزاری عالی برای شرکتهایی که دوست دارند با رعایت قوانین حقوق و دستمزد ، مالیات و بیمه، کلیه فعالیتهای حقوق و دستمزد پرسنل خود را تحت کنترل داشته باشند و نرم افزار با راحتترین روش ، لذت و آسودگی را به آنها هدیه می دهد.
نرم افزار ارتباط با مشتري (CRM) نگين سافت
نرم افزار جامع حسابداری نگین سافت