FORGOT YOUR DETAILS?

ثبت نام

نرم افزار ارتباط با مشتري (CRM) نگين سافت

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا شرکت نگین پرداز اسپادانا با بیش از یک دهه تخصص در برنامه نویسی، با همکاری مشاوران و متخصصان حسابداری اقدام به طراحی و برنامه نویسی نرم افزار تخصصی حسابداری نموده است.

کلیات نرم افزار ارتباط با مشتري (CRM) نگين سافت

آيا ميدانيد هزينه يافتن يك مشتري جديد 5  برابر بيشتر از يك مشتري قديمي ميباشد؟
امروزه مشتری مداری از جمله رسالتهای مهم سازمانهای امروزی است به طوری که حیات و پایندگی یک سازمان به داشتن مشتریان زیادتر و موثرتر آن سازمان است و خدمت رسانی و اطلاع رسانی به آنها یک امر مهم.

نرم افزار ارتباط با مشتری این شرکت با داشتن ویژگیهای زیر میتواند کمک موثری به مدیران و پرسنل یک سازمان در برنامه ریزی و ارتباط با مشتری داشته باشد.

اهم قابليتهاي نرم افزار

اطلاعات

ثبت و جستجوی اطلاعات شرکتها

اطلاعات مشتری

ثبت و جستجوی اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی

ارتباط

ثبت و جستجوی سابقه ارتباط با شرکتها و سازمانها

ثبت وظایف

امکان ثبت وظایف شخصی و گروهی در کارتابل روزانه

یادآور

ثبت يادآورهاي كاري و اعلام آن توسط نرم افزار

جستجو

جستجوهای متنوع و پارامتریک

گزارشات

گزارشات پارامتریک مشتریان ، شرکتها و ...

ثبت

ثبت و جستجوی اطلاعات شرکتها

سابقه

ثبت و جستجوی سابقه ارتباط با شرکتها و سازمانها

مشتریان

ثبت و جستجوی اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی

تحت کنترل

تحت کنترل بودن کلیه ارتباطات با مشتریان

پیگیری

پیگیری ارتباطات و سفارشات مشتری

سابقه

داشتن سابقه های ارتباطی با مشتریان

فعالیت مشتریان

مشخص بودن مشتریان فعال ، نیمه فعال، غیر فعال و یا بالقوه سازمان

دسته بندی

دسته بندی مشتریان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیتها، نوع ارتباط با سازمان، نحوه آشنایی با سازمان

برنامه ریزی

برنامه ریزی جهت فعالیتهای شخصی و یا گروهی

امکان بررسی

امکان بررسی و پیگیری وظایف شخصی و پرسنلی

سازگاری

امکان سازگاری کامل نرم افزار با توجه به ساختار سازمانها

این قابلیتها و مزایای نرم افزار باعث میشود تا با توجه به سوابق و اطلاعات در دست داشته از مشتریان و سازمانهای مرتبط، تعامل مناسبتر و نهایتاً رضایتمندی و وفاداری مشتریان به سازمان افزایش یابد.

تصاویر نرم افزار

بالا